👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آناتومی قلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از مقدمه:

قلب از چهار حفره تشکیل شده است.۲ حفره سمت راست(دهلیز و بطن راست) و۲ حفره در سمت چپ (دهلیز و بطن چپ) قرار دارند. این چهارحفره به شکل دو پمپ مجاور هم عمل میکنند که هریک از آنها خون را به یک سیستم کاملاً متفاوت گردش خون ارسال میکنند. قلب راست و چپ قلب توسط یک دیواره از یکدیگر جدا شده که مانع از حرکت جریان خون از یک سمت قلب به سمت دیگر میگردد پس خون دو سمت قلب هیچ ارتباطی با هم ندارند. سمت راست قلب، خون وریدی بدون اکسیژن را به دستگاه گردش خون ریوی میفرستد که خون بدون اکسیژن در بافت ریه از اکسیژنی که ما تنفس میکنیم، غنی میشود. سمت چپ قلب، خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی را به تمام قسمتهای بدن جهت مصرف میفرستد.

فهرست مطالب موجود در فایل:

مسیر گردش خون در قلب

دریچه های قلبی

سیستم تولید ضربان و هدایت الکتریکی قلبی

فعالیت قلب طبیعی

منبع

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق پنیر پروسس و جانشینها یا محصولات پنیری بدلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو NEO-FFI پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI) پاورپوینت بررسی موفقیت در ضرب المثل ایرانی