👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی سیستم های خبره برای پشتیبانی از تشخیص در رشته مغز و اعصاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

در این مقاله، یک نظرسنجی از سیستم های خبره در مغز و اعصاب ارائه می شود. به خصوص در زمینه بیماری مغز و اعصاب که بصورت ترکیبی از علائم مختلف رخ می دهد. حمایت از کارکنان پزشکی در یافتن تشخیص صحیح و به موقع از یک فرضیه، به منظور بهبود نتیجه بیماران بسیار مطلوب است. ما گوگل اسکولار[1]، مندلی[2] و پاپ مد[3] راجستجو کردیم و سیستم های یافته شده را از لحاظ عملکرد، دقت و کاربرد آنها مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر این ما شکافها و تفاوتها را نمایان ساختیم و این آگاهی ما را در تحقیقات بعدی ممکن می سازد.

واژگان کلیدی: سیتمهای خبره در عصب شناسی، سیستم های پشتیبانی تصمیم در عصب شناسی، AI در عصب شناسی ، بررسی، تجزیه و تحلیل متا.

[1] Google Scholar

[2] Mendeley

[3] PubMed

👇محصولات تصادفی👇

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود