👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

فهرست مطالب

فصل اول ---------------------------------------

مقدمه -----------------------------------------

بیان مسئله ------------------------------------

اهمیت و ضرورت ---------------------------------

فصل دوم----------------------------------------

پیشینه داخلی ----------------------------------

مقاله -----------------------------------------

مصاحبه اكتشافی و مصاحبه كارشناسی --------------

فصل سوم----------------------------------------

تحلیل نظری ------------------------------------

مدل نظری --------------------------------------

فصل چهارم--------------------------------------

روش شناسی تحلیل -------------------------------

روش تحقیق -------------------------------------

جامعه آماری -----------------------------------

شیوه انتخاب واحد نمونه-------------------------

روش گردآوری -----------------------------------

سئوالات و فرضیات تحقیق -------------------------

تعریف عملیاتی ---------------------------------

فصل پنجم---------------------------------------

یافته ها---------------------------------------

فصل ششم----------------------------------------

نتیجه گیری-------------------------------------

محدودیت ها-------------------------------------

فصل هفتم --------------------------------------

ضمایم------------------------------------------

پرسشنامه---------------------------------------

آراء صاحبنظران---------------------------------

منابع -----------------------------------------

چکیده :

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است

این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .

نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :

زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

مقدمه :

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای كه در افراد وجود دارد، میل به این باشد كه در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می كنند (همان) با این نكته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح كرد كه آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می كند كه همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه كاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی كنند.

جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند كه این كار روانكاوان است.

ترمان عقیده داردكه مرد خواستار ازدواج با دختری است كه مادرش را در خاطره او زنده می كند پاتریك نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تكیه می كند.

نتیجه گیری استروس مبنی بر اینكه هر یك از والدین در موضعی قرار می گیرند كه از آن بر فرزندان خود تاثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد كه در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واكنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلكه بر اساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست . نظریه همسان همسری به معنای این اصل است كه در زندگی به ویژه آن كسانی كه با هم ازدواج می كنند كه مانند هم هستند به عقیده بسیاری از دانش پژوان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و ... نخست اشخاص را به سمت خود جلب می كند و آنگاه پس از آن كه وصلت كردند خوشبختی خانوادگی آنها را تامین می كند (همان) فرضیه هایی كه از این نظریه استخراج می شود:

R والدین با القاء طرز تفكر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می كنند.

R زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می كنند.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاه های کشور دانلود فایل ورد Word مقاله انتقال حرارت به سیالات پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی