👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف

ابزارهای متعددی برای اندازه‌گیری متغیرها وجود دارد. رایج‌ترین ابزار تحقیق، پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است (سرمد و همکاران، 1385). پرسشنامه مجموعه­ای از سؤالات از قبل تدوین‌شده است که پاسخ‌دهندگان، پاسخ‌های خود را درون دامنه­ای از گزینه‌های معین انتخاب می­کنند (دانایی‌فرد و همکاران، 1388). تکمیل پرسشنامه می‌تواند از طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. پرسشنامه پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه­های استانداردی که برای ارزیابی متغیرهای موردبررسی تدوین‌شده، تهیه گردیده است. چارچوب کلی پرسشنامه و سؤالات مربوط به هر متغیر و همچنین محققین مربوط در جدول (3–1) ارائه‌شده است:

👇محصولات تصادفی👇

کلاه کابوی طراحی شده در سالیدورک و کتیا نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب خواندن ذهن پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی پاسخ به شبهات مسئله شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت