👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی ( 28- GHQ ) که توسط گلدبرگ و هیلیر معرفی شده است. این پرسشنامه به عنوان یك ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یك اختلال روانی را در فرد تعیین كند. این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است: خرده مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسا كنش وری اجتماعی و افسردگی. مدت اجرای آزمون به طور متوسط حدود 10 تا 12 دقیقه است. وجود چهار زیر مقیاس براساس تحلیل آماری پاسخ ها (تحلیل عاملی) به دست آمده است.

زیر مقیاس (A) شامل مواردی درباره احساس فرد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنها است و با نشانه های جسمانی همراه است. مواد این زیر مقیاس در پرسشنامه در سوال های 1 تا 7 مشخص شده است.

👇محصولات تصادفی👇

اقتصاد نفت مدیرت دانلودها پاورپوینت بررسی دلایل و پیامدهای فردی و اجتماعی طلاق مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های فرزند پروری جزوه توانایی ماشینکاری دکتر پاک