👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت

مشخصات « دانلود پرسشنامه مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 23 سوالی

نوع فایل: word

مقیاس خودناتوان سازی در سال 1982 توسط جونز و رودولت ساخته شد. این مقیاس گرایش افراد به خود ناتوان سازی را با پاسخ های کاملاً موافق تا کاملاً مخالف (0 تا 5) می سنجد. همبستگی مقیاس خودناتوان سازی با سازه های مرتبط با آن مانند عذرتراشی و کمی سعی و تلاش در یک نمونه 245 نفری از 27/0 تا 6/0 و همسانی درونی آن از 38/0 تا 70/0 گزارش شده است. سیاهه عزت نفس روزنبرگ که به منظور سنجش روایی توافقی مقیاس خودناتوان سازی در نظر گرفته شده بود شامل 10 ماده بود که روی مقیاس لیکرت 4 درجه ای به آنها پاسخ داده می شد.

👇محصولات تصادفی👇

تست غیر مخرب نشتی شار مغناطیسی ترجمه مقاله با عنوان افزایش آهن مغز: یک پروتئین پروپلر مرتبط با neurodegeneration همراه با اتوفاژی پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری تاریخچه صنعت چاپ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارضات زناشویی(فصل دوم تحقیق)