👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فهــرست مـطالب

فصـل اوّل

کلیات ......................................................................... 1

فصـل دوّم

شواهد کافی و قابل اطمینان .....................................2

فصـل سـوّم

روشهای کسب شواهد حسابرسی .............................................................................................6

بخش 1ـ3

شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی .........................................................................................7

بخش 2ـ3

شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل ....................................................................................7

بخش 3ـ3

شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف ..........................................................8

فصـل چهـارم

مخارج تأمین شواهد ..................................................................................................................................13

فصـل پنجـم

شواهد حاصل از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه .............................................14

بخش 1ـ5

روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ................................15

بخش 2ـ5

کشف بعدی حقایق موجود در تاریخ گزارش حسابرسان ..........................16

بخش 3ـ5

کشف بعدی روشهای رسیدگی اجرا نشده ....................................................................17

فصـل ششـم

شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته ....................................................................17

تستهای طرح شده ....................................................................................................................19

منابع و مأخذ

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 4 طبقه رد شده از پله کامل قابل ویرایش فایل اتوکد نما منزل مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش گزارش کارورزی تامین اجتماعی پریز برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا پاور پوینت جامع سوسیس و کالباس