👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدار های الکتریکی مدار های مرتبه اول به همراه تصاویر آموزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

مدار مرتبه اول چیست؟

هر مداری كه شامل تنها یك عنصر ذخیره كنندة انرژی، تعدادی منبع و تعدادی مقاومت باشد مدار مرتبه اول نامیده می‌شود.

عنصر ذخیره‌كنندة انرژی می‌تواند خازن یا مقاومت باشد.

یكی از خواص مدارهای مرتبه اول اینست كه پاسخ مدار دارای تابع دیفرانسیلی درجه اول می‌باشد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی ایدز و نوجوانان شیپ فایل بخشهای شهرستان فسا کاراموزی بیمارستان 17 شهریور بانک صادرات نقشه دقیق ایران