👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ماركسیستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخش اول: مفهوم ماركسیستی طبقه

2- سایر مفاهیم طبقه

الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی

ب)تعریف طبقه براساس نوع زندگی

ج) تعریف طبقه براساس حیثیت

بخش دوم:

- مفهوم شناسی طبقه متوس

- جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین

- ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت

- ساختار طبقه متوسط قدیم

1-دیوانسالاران

2-روحانیون

3-بازاریان

-انتقال قدرت از قاجار به پهلوی وطبقه متوسط جدید

-رشد طبقه متوسط جدید

-نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران

بخش سوم:

-ویژگی های طبقه متوسط

در ساختار قشربندی اجتماعی نظرات متعددی پیرامون طبقه وجود دارد كه با دقت در این نظریات می توان آن را به دو نوع كلی تعریف تقسیم بندی نمود

1) مفهوم ماركسیستی طبقه

پیش از ماركس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند كه نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.

براین اساس در یك مفهوم وسیع و با نگاه كلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند كه بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه ماركس شكل بگیرد.

اگر چه هیچ یك از آثار ماركس تعریف مشخصی از طبقه وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه طبقاتی طبقه بورژوازی و ظلم آنان نسبت به طبقه كارگر را بیان می نماید لكن درون مایه این تئوری ها تعریفی از مفهوم طبقه براساس اندیشه های ماركس را به دست می دهد.

فرهنگ كوچك فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یك جزوه سال 1919 با عنوان (ابتكار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید:

«طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود كه برحسب مكانی كه در یك نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال كرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید اجتماعی اشغال كرده اند بر حسب ارتباط آنها با وسایل تولید (كه غالبا به وسیله قانون تبثبت و پایدار شده ) براساس نقش كه درسازمانی اجتماعی كار !! ولذا به واسطه وسائل كسب ثروت های اجتماعی وعظمتناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند كه یكی از آنها می تواند كار آن دیگری را به سبب اختلاف مكانی در یك نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال كرده است تملیك كند .

👇محصولات تصادفی👇

عنوان مقاله : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها آموزش تری دی مکس (3Ds Max 8) – مهندسی معماری جزوه حسابداری میانه مقطع کارشناسی(دکتر قاسمی) مقاله بررسی تاثیر نسبت هوا به سوخت و EGR بر عملکرد و آلایندگی موتورهای صد در صد گازسوز دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو