👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

نیاز انسان به آب باعث شده تا اكثر تمدن های بشری در كنار رودخانه ها شكل بگیرند. انسان های اولیه با زندگی در كنار رودخانه ها بطور فطری و تجربی آموخته بودند كه جهت استفاده بهینه از این منابع خدادادی، می باید رودخانه ها را دوست داشت و حتی در بعضی از فرهنگ های كهن آب و رودخانه بعنوان موجودی مقدس و حیات بخش مورد ستایش و احترام بود. با توسعه شهرنشینی و اجرای طرح های عمرانی و دور شدن انسانها از رودخانه این دوستی گسسته شد و انسان با برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه، خانه و شهرك سازی در حریم و بستر رودخانه، احداث سازه های تقاطعی و غیره اقدام به تعرض به رودخانه و بر هم زدن رژیم متعادل و پایدار آن نمود. رودخانه ها به مثابه موجودات زنده ای هستند كه در مقابل این تعارض اقدام متقابل نموده و لذا رژیم هیدرولیكی آن در یك روند برای رسیدن به تعادل مجدد قرار می گیرد. مهندسی رودخانه علمی است كه این اعمال اندر كنشی را بطور سیستماتیك هماهنگ و هدایت خواهد نمود و به عبارتی دیگر مهندسی رودخانه شامل تمام مراحل برنامه ریزی، طراحی، اجرا و بهره برداری از عملیات مختلفی است كه به منظور بهبود وضعیت رودخانه در جهت استفاده بهتر از آن اعمال می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

جزوه اصول حسابرسی کارآموزی آگهی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) دانلود پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذا کتاب آموزش زبان توریسم1