👈 فروشگاه فایل 👉

اثرات لایه بندی به وسیله رسوبات چسبنده و غیر چسبنده

ارتباط با ما

... دانلود ...

اثرات لایه بندی به وسیله رسوبات چسبنده و غیر چسبنده

خلاصه

این مطالعه بر روی اثرات لایه بندی ایجاد شده به وسیله روابط متقابل بین رسوبات با چسبندگی زیاد و رسوبات غیر چسبنده و جریان آشفته در محیط های ساحلی و آتشفشانی متمرکز گشته است. این مقاله به بررسی این روابط متقابل پرداخته است که ممکن است به صورت قابل توجهی پروفیل های عمودی شدت، پخشیدگی عمودی و تنش های رندولز را تغییر دهد. این روابط متقابل علاوه بر این با مدل عددی یک بعدی عمودی یا IDV مورد مطالعه قرار گرفته است که شامل استاندارد K اپسیلون برای مدا آشفتگی برحسب به هم ریختن ساختار است. به کار بردن این مدل برای نتایج تجربی به وسیله Coleman نشان دهنده تغییرات اندازه گیری شده در پروفیل شدتی است که میتواند به صورت کامل به وسیله اثرات رسوب گذاری توضیح داده شود. این موضوع مورد بحث است که در زمانی که ظرفیت انتقال برای رسوبات چسبنده تجاوز کند، یک جریان لایه ای گل و لای بر روی رسوبات مربوط به رسوب چسبنده شکل می گیرد که در ارتباط با رسوب غیر چسبنده ای می باشد که در آن دانه های شن فورا بر روی بستر رسوب کرده اند. بنابراین یک سیستم دو لایه ای مایع با استفاده از فرایندهای مخلوط شده عمودی و رسوب گذاری و کاهش یافتن ظرفیت انتقال شرکت گرفته است. این نوع تغذیه برگشتی مثبت باعث ایجاد یک شکستگی فاجعه آمیز در وسعت آشفتگی و پروفیل غلظت می شود. یک قانون مقیاسی برای این رفتار اشباع شدن از تئوری جریان لایه ای کلاسیک به دست می آید. این قانون تحت تاثیر یک سری آزمایش های عددی با مدل 1DV است. همچنین غلظت های رسوب گذاری را با استفاده از Yellow River از نظر وسعت و مقدار مورد بررسی قرار گرفت. این شامل عملکردهای مربوط به رسوباتی است که دارای تاثیرات و اثرات لایه ای در غلظت های رسوبات با سطح متوسط هستند. در مورد رسوبات چسبنده این لایه لایه شدن و اثرات مربوط به آن می تواند منجر به شکستگی فاجعه انگیز جریان آشفته و پروفیل عمودی مربوط به غلظت های رسوبی مستعد گردد.

👇محصولات تصادفی👇

سوالات کنکور شیمی 2و3و4 با پاسخ تشریحی جلال نوری-از سال 85 تا 93 پاورپوینت جامعه شناسی کار و بیکاری پاورپوینت زندگی نامه نورمن فاستر دانلود پاورپوینت خیابان شانزلیزه پاریس ازدواج سفید