👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بودجه در دستگاه های اجرائی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیش گفتار

با توجه به اینكه استان خراسان شمالی استان تازه تاسیس بوده و دستگاه‌های اجرایی (ادارات كل) هنوز آن سازماندهی یا چارت تشكیلاتی اداری مناسبی نداشته و همچنین عدم داشتن نیروهای با تجربه كه و متخصص انجام وظیفه می نمائید و مورد مهمتر اینكه نبود یك كارشناسان بودجه در خصوص تنظیم برنامه مالی؛ بودجه مال دستگاه اجرایی(ادارات كل) ما را برآن داشت تا این معضل بزرگ را بر طرف نموده و برای‌هرچه بهتر و تسهیل در كار بودجه ریزی دستگاه دولتی مجموعه‌ای را تحت این عنوان تهیه نمائیم و جای آن دارد كه از مدیر كل پزشكی قانونی استان آقای دكتر جواد سالاری كه ما را در تهیه این مجموع تشویق نموده اند قدر دانی می نمائیم.

مجموع حاضر نتیجه4 ماه تلاش و1 سال تجربه تهیه كننده و نظر كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در امور بودجه است كه ابعاد كاربردی آن در قالب معیارهای علمی آمیخته شده است و محتوی این مجموعه در جهت تفكر سیستمی به صورت طبقه بندی ارائه شده و جنبه اجرائی و كاربردی دارد و برای كارشناسان بودجه دستگاه اجرای (ادارات كل) مفید و با جملاتی ساده و روان تشریح شده است واز تكنولوژی خاص در فرهنگ بودجه نویسی دستگاه دولتی(ادارات كل) برخوردار واز دیدگاه مسائل حقوقی و قانون بودجه به آن نگریسته شده است.

فصل اول:

- در این مجموعه از نظام مالی‌كشور در بحث‌مقدمه‌به تاریخچه بودجه ایران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاریف بودجه فقط یك مورد كه جامع و مانع باشد اشاره شده است.

- در بحث ارتباطات بین واحد بودجه با سایر واحدهای اداری در جهت كسب اطلاعات در تدوین بودجه دستگاه اجرایی (اداره كل) به صورت روشن وگویا موارد مورد نظر تشریح شده و همچنین نمونه‌ای از بخشنامه بودجه تصویب‌نامه هئیت محترم دولت كه اساس و پایه بودجه‌ریزی می باشد آورده شده و افزایش كه در آن اعلام شده تاثیرش بر اقلام حقوق و مزایا ذكر شده‌است.

فصل دوم:

- موضوع طبقه بندی هزینه‌ها، هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، بصورت كامل به آن اشاره شده و در مواردی هر هزینه را بصورت مختصری تشریح و ذكر و تعیین شده و بعد از طبقه‌بندی هزینه های دستگاه اجرایی بصورت مجزا طبقه بندی وآورده شد.

فصل سوم:

- موضوع بعدی در خصوص تنظیم، تصویب، كنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرایی مختصری اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهای بودجه ریزی ذكر و تشریح شده و مختصری در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات كه دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شده است

فهرست منابع

فصل اول

پیش گفتار

مقدمه (تاریخچه) 2

تعریف 3

ارتباط واحد بودجه با دیگر واحدهای دستگاه اجرایی(وظایف) 14-3

نمونه بخش نامه بودجه 20-15

اثرات ارقام افزایشی و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر یك از اقلام حقوق و مزایا 38-21

فصل دوم:

طبقه بندی هزینه ها

هزینه های پرسنلی 45-40

هزینه های اداری 57-45

هزینه های سرمایه ای 63-58

تفكیك و طبقه بندی هزینه های دستگاه اجرایی جهت بودجه بندی (بودجه عملیاتی) 67-64

فصل سوم :

تهیه و تنظیم بودجه

80-71

تصویب بودجه 83-81

اجراء بودجه 90-83

دستورالعمل فرآیند تخصیص اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی 87-86

كنترل بودجه 93-90

روش های بودجه ریزی 104-97

نمونه محاسباتی بودجه 106-105

نتیجه گیری 107

منابع 108

👇محصولات تصادفی👇

طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش بررسی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی استرالیا روشهای كاهش مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها جزوه تغذیه دام وطیور