👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله لاتین با ترجمه ابزارهای مالی برای تثبیت جریان های نقدی آتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

Financial instruments to fix future cash flows

By the way even when liabilities financing the business investments are subject to a floating rather than a fixed interest rate

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

حتی زمانی که بدهیهای تامین کننده سرمایه گذاریهای تجاری مشروط به یک نرخ بهره شناور باشد ،نه به یک نرخ ثابت ، در صورتی که نرخ شناور به وسیله یک معامله پایاپای بهره یا قراردادی مشابه به نرخ ثابت تبدیل شود ، یک مشکل حسابداری بروز می کند.قراردادهای معاوضه که بهره ثابت را به ازای دریافت سود شناور پرداخت می کنند ،گاهی اوقات "مصونیت جریان نقد" می نامند

👇محصولات تصادفی👇

گزارش دورة كارآموزی وكالت تحقیق پیرامون دوره صفویه مقاله درباره کار تحقیقی پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت دانلود تحقیق در مورددیابت طبقه بندی دیابت عوارض دیابت و درمان دیابت