👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه پارتیان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بیمه ، اشخاصی را كه متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته‌ای شده اند قادر می سازد كه پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران كنند. خسارت هایی كه به این قبیل افراد پرداخت می‌گردد از پول هایی تأمین می شود كه برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشاركت می كنند. به بیان دیگر همه آن هایی كه خود را بیمه میكنند با مشاركت در سرمایه ای كه متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریك از افراد بیمه شده، شریك و سهیم می شوند.

بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را كه هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی كه پیش خواهد آمد، كافی باشد. بدیهی است كه تنها تعدادی از آنان كه خود را بیمه كرده اند نیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوری شده خواهند داشت.

بیمه چگونه به وجود آمد

بیمه های غیرزندگی ، پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی از بیمه های دریایی حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بیمه های زندگی نیز سابقه زیادی دارند.این نوع بیمه ها نخستین بار هنگامی پدید آمد كه سربازان رومی قسمتی از دستمزدخود را در صندوقی جمع آوری كردند تا چنانچه در جنگ كشته شدند، آن پول به خانواده هایشان پرداخت شود.

بیمه در دنیای امروز

امروز دیگر تصوراین كه گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شكل پذیردمشكل است . به ویژه آن كه در قرن بیستم تحولات تكنولوژی ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است . برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است كه متعاقب آن بیمه اتوموبیل به یكی ازمهم ترین بخش های صنعت بیمه تبدیل شده است . توسعه مهم دیگر، افزایش تعداد ریسك های یگانه خیلی بزرگ است .نفتكش های غول پیكر و هواپیماهای بسیار بزرگ نمونه هایی هستند كه نشان می دهند سرمایه تحت پوشش بیمه ممكن است صدها میلیون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنین سرمایه های عظیمی باعث شده است كه بیمه گران به پشتیبانی یكدیگر، یك خطر بزرگ را در سطح داخلی و بین المللی به صورت بیمه اتكایی مجدد بین خود توزیع كنند و از عهده جبران خسارت های هنگفت برآیند. همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، بیمه ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته اند. زیان هایی كه ممكن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابیمه مسؤولیت تحت پوشش قرار می گیرند. در این خصوص ، می توان به بیمه مسؤولیت پزشكان و بیمه مسؤولیت تولید كنندگان اشاره كرد. نمونه های جدیدتر، بیمه افترا برای روزنامه نگاران و ایستگاه های رادیو و تلویزیون و بیمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانكرهاست . بیمه های سیل ، زلزله و خرابی كامپیوترنیز بر همین منوال ظهور كرده اند. بیمه های زندگی نیز پیشرفت های شگرفی یافته و مجموعه متنوعی از انواع این نوع بیمه را ارائه كرده است . در این زمینه انواع بیمه های مستمری و عمر و پس انداز به طور چشم گیری افزایش یافته است . در ادامه ، بیمه گران رشته زندگی مجبور شده اندكه با مشكلات جدیدی نظیر بیماری ایدز مواجه شوند و درباره پیشرفت علم ژنتیك بیندیشند.

بیمه چیست ؟

بیمه چگونه به وجود آمد؟

بیمه در دنیای امروز

فصل اول : كلیات شركت بیمه دانا

تاریخچه شركت

برنامه‌ها و سیاستهای کلان شرکتی

فصل دوم : انواع بیمه نامه های شركت بیمه دانا

بیمه اتومبیل

بیمـه درمـان تكمیلـی

بیمه آتش سوزی چیست ؟

بیمه‌های باربری

بیمه‌های وارداتی و صادراتی

بیمه‌های مسئولیت

بیمه عمرو پس انداز

بیمه تأمین خانواده

بیمه تشكیل سرمایه بازنشستگی

بیمه سرمایه فرزندان

بیمة مهریه

بیمه مسافرین به ایران شركت بیمه دانا

بیمه مسافرین به خارج از كشور

فصل سوم : قوانین و مقررات

قانون اداره امور شركتهای بیمه

اساسنامه شركتهای بیمه

اساسنامه شركت سهامی بیمه دانا

فصل اول - كلیات

فصل دوم – اركان شركت

الف – مجمع عمومی

ب – هیات مدیره

ج – مدیر عامل

د – بازرس قانونی

فصل سوم – مقررات مالی

فصل چهارم – مقررات مختلف

كلیات حقوق بیمه

قاعدهٔ عام و خاص

انواع دعاوی

منابع و آبشخورهای حقوق بیمه

قرارداد بیمه و اصول فرمانروا بر عقدها و قراردادها

شرایط بنیادی درستی و اعتبار قرارداد بیمه

تنظیم قرارداد بیمه و صدور بیمه‌نامه

اصل حسن نیت

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

خاتمهٔ قرارداد بیمه

فصل چهارم : حسابداری بیمه

حسابداری شركت‌های بیمه (3)

حساب‌های كل و معین شركت‌های بیمه

شرح حساب‌های كل و معین

حساب بیمه گزاران باربری

حساب بیمه گزاران گروهی اشخاص

حساب سایر بیمه گزاران

حساب بیمه مركزی ایران

حساب وام بیمه گزاران عمر

حساب سرمایه‌گذاری و مشاركت

حساب نمایندگان

حساب بازپرداخت سود و سرمایه بیمه عمر

حساب حق برگشتی

حساب كارمد پرداختی

حساب ذخایر فنی

مقررات و نحوه محاسبه ذخایر فنی شركت‌های بیمه

حسابداری شعب شركت‌های بیمه

1- حسابداری شعب: سیستم متمركز

2- حسابداری شعب: سیستم غیر متمركز

عناورین حساب‌های كل حسابداری شعبه در سیستم غیر متمركز

عناوین حساب‌های كل حسابداری مركزی در سیستم‌ غیر متمركز

حسابداری كل ( تمركز حساب ها )

صورت های مالی شركتهای بیمه

صورتحساب سود و زیان

یادداشت های ضمیمه صورتحساب سود و زیان

یادداشت 1 : حق بیمه

یادداشت 2 : كارمزد و كارمزد منافع

یادداشت 3 :‌خسارت سهم بیمه گران اتكائی

یادداشت 4 :‌حق بیمه اتكائی

یادداشت 5 : كامرزد‌،‌ تخفیف و تمبر

یادداشت 6 : خسارت پرداختی

یادداشت 8 : سهم صندوق خسارتهای بدنی

یادداشت 9 : سود سپرده واگذاری اتكائی ـ سود سپرده قبولی اتكائی

یادداشت 10 :‌ذخائر فنی در پایان دوره عملكرد ـ ذخائر فنی در ابتدای دوره عملكرد

یادداشت 11: درآمد سرمایه گذاریها

یادداشت 12 : هزینه های اداری و پرسنلی و سایر هزینه ها

یادداشت 13 : سایر درآمد ها

یادداشت 14 : ماللیات

یادداشت 16 :‌اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه ای

یادداشت 17 :‌سود قابل تخصیص و سود انباشته در پایان دوره

نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب روش نصف کردن شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر دانلود پاورپوینت فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش،استراتژی سرمایه در گردش،ریسک وبازده