👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه طراحی آرم و نشانه ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تاریخچه نشانه‌ها

تعریف نشانه

چند و چون یك نشانه

الف ـ انواع نشانه‌ها

ب ـ مشخصات فنی نشانه‌ها

انواع نشانه از جنبة مفهومی

گوناگونی نشانه‌ها

سه شكل اصلی ( مثلت، مربع، دایره )

مثلث

مربع

دایره

انواع نشانه‌ها

تعریف پیكتوگرامها یا تصاویر ساده

تعریف نشانه‌های نوشتاری ـ لوگوتایپ (Logo type)

نكات اصولی و فنی در طراحی نشانه نوشته

1 ـ ایجاد تعادل و توازن در نشانه نوشته

2 ـ تعادل بین فضای مثبت و منفی ( سیاه وسفید )

3 ـ اهمیت دادن به فرم فضاهای منفی ایجاد شده در داخل و بین حروف

4 ـ استفاده از ضخامتهای مناسب برای حروف یك نشانه نوشته

5 ـ توازن و هماهنگی بین اندازه حروف در طراحی نشانه نوشته

6 ـ اهمیت تركیب بندی در طراحی نشانه نوشته

7 ـ خاص نمودن نشانه نوشته

8 ـ ایجاد نظم و هماهنگی بین اجزاء نشانه نوشته

9 ـ اهمیت نقطه در نشانه نوشته‌های فارسی

10ـ استفاده از عناصر تصویری در طراحی نشانه نوشته

11ـ استفاده از نسبتهای استاندارد در طراحی نشانه نوشته

12 ـ زاویة دید

تعریف نشانه‌های تصویری

سابقه نشانه‌های تصویری

نشانه‌های تصویری همچون زبان بصری

فرم بندی نشانه‌ها با حروف الفبای انگلیسی

حرف A

حرف B

حرف C

حرف D

حرف E

حرف F

حرف G

حرف H

حرف I

حرف K

حرف L

حرف M

حرف N

حرف O

حرف P

حرف Q

حرف R

حرف S

حرف T

حرف U

حرف V

حرف W

حرف X

حرف Y

حرف Z

هزارویك رمز طراحی نشانه

مراحل طراحی نشانه

1ـ تحقیق

2 ـ مخاطب كیست ؟

3 ـ كجاوچگونه از نشانه استفاده خواهد شد ؟

4 ـ میزان بودجة سفارش دهنده چقدر است ؟

5 ـ آیا نشانه‌ای كه طراحی كرده اید حداقل پنج تاده سال معتبر خواهد بود‌؟

نكات بررسی در تصمیم گیری روی یك نشانه

1 ـ مناسبت بامحتوای نشانه ‌

2 ـ هماهنگی با رسانه‌ها

3 ـ وجه تمایز

4 ـ همگامی با زمان‌

5 ـ ماندگاری در ذهن

6 ـ قابلیت جلب اعتماد

7 ـ بهره وری

8 ـ شاخص منطقه‌ای

9 ـ رنگ شاخص

تكنیك‌های اجرای نشانه

نشانه‌ها واحساسات

رنگها ونشانه‌ها

تغییر و اصلاح نشانه‌ها

عوامل موفقیت نشانه

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

چکیده :

هنر یكی از زیباترین شیوه‌های بیان اندیشه و احساس بشری است، كه در گذر زمان اقوام گوناگون، آداب و رسوم و فرهنگ خود را توانسته‌اند به مدد آن به اقوام و نسلهای بعد از خود منتقل كنند و این هنرمندان خلاق هستند كه والاترین اندیشه‌های انسانی را در قالب آثار هنری برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشته‌اند و همواره هنرمندان از ابزار و شیوه‌های گوناگون در این راستا بهره جسته‌اند و هر هنری كه پا به عرصة وجود گذاشت به تدریج در خدمت این هدف تعالی بخش درآمد.

تعریف هنر هر چه باشد، ‌تردیدی نیست كه هنر به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای ارتباط انسانها با یكدیگر و ارتباط انسان با جهان هستی مورد استفاده جوامع واقع شده است.

امروزه هنر پرچمدار عصیان علیه طبیعت و عینیت است. پرچمدار كشف خود انسان و شكفتن و شكوفایی دادن به همة استعدادهای ماورایی و حتی ماوراء عقلی و منطقی انسان است. هنر امروز برخلاف هنر دیروز، ماندن در تفنن نیست، بلكه ساختن نوع بالاتری از انسان واز بشر است و انسان خالق و هنرمند، انسانی كه از همه چیز می‌برد، در حالیكه می‌آفریند و با آفرینش هنریش می‌سراید، می‌نوازد، می‌تراشد، خود را بیان می‌كند. اما قبل از همه اینها، این نكته غیر قابل انكار است كه چهره‌های بدیع جهان و عالم طبیعی كه بوسیله شكل‌ها و نقش‌ها و رنگها وعلائم مشخص می‌شود بوسیله هنر شناخته و ثبت می‌گردد و در نتیجه لحظات گذران حیات جهانی از فنا و زوال مصون می‌ماند و در ضمن بهترین وسیله مطمئن راهی است كه ما را به سوی معرفت خیر و خوبی هدایت می‌كند.

طبیعت خود هنرمند بزرگی است. این سخن گوته شاعر آلمانی است كه طبیعت را منبع بزرگ الهام هنرمندان می‌داند وحتی به آنها توصیه می‌كند كه برای آنكه اثر هنری خود را با معیارها و ارزشهای زیبایی پایه ریزی كنید، باید ابتدا طبیعت را مطالعه نمائید، زیرا كه طبیعت، تمام فرمولها وقواعد هنر را به هنرمند دیكته می‌كند ؛ و برای انسان، نخستین جلوه‌های زیبایی را معرفی می‌نماید.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان قیر و کارزین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش پروژه کارآفرینی مهد کودک پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی