👈 فروشگاه فایل 👉

کاراموزی بیمارستان 17 شهریور

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

8

فصل اول : آشنایی با مكان كارآموزی

تاریخچه

10

سطوح مختلف ارائه خدمات درمانی

11

انواع بیمارستان از نظر ارائه درمان

11

بخشهای درمانی بیمارستان 17 شهریور برازجان :

12

بیماران آزاد

بیماران ارتش

بیمه تأمین اجتماعی

بیمه خدمات درمانی

بیمه بیماران تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره)

بیمه شركتهای خصوصی

بیمه شركتها ومؤسسات دولتی (بانكها وغیره)

بیمه روستایی

بیمه كارت شهری

موقعیت رشته كارآموزی در واحد خدماتی

15

امور جامعه در دست اقدام

16

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته كارآموزی

شرح وظایف ومسئولیتها حسابدار

19

شرح وظایف ومسئولیتها ذیحساب

20

وظایف مسئول خدمات مالی :

20

كارپردازی

انبارداری

جمعداری نقدی

جمعداری اموال

بایگانی :

22

مالی

پرسنلی

مسئول درآمد

23

نحوه ترخیص بیمار

23

مسئول دفتر داری

25

مسئول رسیدگی واعتبارات

26

چارت سازمانی

27

فصل سوم : آزمون آموخته ها وپیشنهادات وانتقادات

اعتبارا ت بیمارستان :

30

درآمد اختصاصی

برنامه جاری

برنامه عمرانی

مرا حل خرید كالا وخدمات

31

كار پردازان دربیمارستان

32

انواع مناقصه

33

كالاهای انبار

33

سند هزینه

34

تنخواه گردان

35

فصل عمرانی

36

انواع حسابهای سازمان

37

حقوق ودستمزد

37

نحوه محاسبه كارانه در بیمارستان

38

نحوه محاسبه بیمه كاركنان

39

انواع حسابهای بیمارستان

39

ثبت حسابداری

40

نحوه ثبت درآمد

40

برگه زدن

41

نوع استخدامی

43

پیشنهادات وانتقادات

59

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش پروژه گیاهشناسی (2) رده بندی گیاهی گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمه سینا فرآیند توسعه بافت کلانشهر کرج دانلود تحقیق در موردآشنایی با مدل تعالی