👈 فروشگاه فایل 👉

اشکال مختلف یک کنترل

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل حاوی دیگر برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد.

این برنامه درقالب یک فرم

حالت های مختلف نمایشی یک کنترل را

همچون حال استاندارد حالت فلات سانکن بامپ و... نمایش میدهد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش پروپوزال رشته حقوق (اصول و تشریفات دادرسی در داوری) پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی مبانی نظری مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن، مفهوم سود در سطح ساختار، سود در سطح معانی، سود در سطح عمل، ثبات و پایداری سود